Stap 3: Vaststellen aansprakelijkheid

Vaststellen van de aansprakelijkheid en onderhandelingen

Zodra alle relevante informatie is geïnventariseerd, wordt bezien wie aansprakelijk is voor de vergoeding van uw schade. Vervolgens legt Letselverhalen contact met de aansprakelijke partij en diens verzekeraar. In de meerderheid van de gevallen wordt na tussenkomst van onze letselschadespecialisten de aansprakelijkheid erkend, al dan niet na onderhandelingen daarover.

Letselschade advocaat

In een kleine minderheid van de gevallen dient over de aansprakelijkheid een procedure te worden gevoerd, of dienen er getuigen te worden gehoord om de exacte toedracht vast te stellen. Ook dat verzorgt Letselverhalen dan voor u, in samenwerking met de gespecialiseerde advocaten van onze strategische samenwerkingspartner DITISRECHTadvocaten.

Zekerheid van inkomen met passende voorschotten

Zodra de aansprakelijkheid vaststaat, wordt namens u een passend voorschot op de letselschadevergoeding verzocht. Daarmee voorkomen wij zoveel mogelijk dat u in financiële problemen komt, en kan bijvoorbeeld al worden gekomen tot het bekostigen van benodigde voorzieningen.

Medisch advies

Aan de hand van de beschikbare medische informatie, die in het kader van stap 2 reeds is verzameld, rapporteert onze medisch adviseur in uw dossier op een voor u begrijpelijke en heldere wijze. Voorts worden daarbij een prognose alsmede een advies over de verdere behandeling verstrekt.

Ingeval het letsel geleid heeft tot arbeidsongeschiktheid is het veelal wenselijk om een arbeidsdeskundige in te schakelen. Deze arbeidsdeskundige begeleidt de cliënten van Letselverhalen bij hun reïntegratie, en speelt ook een belangrijke rol bij het vaststellen van de eventueel blijvende beperkingen die voortvloeien uit het letsel. Welke werkzaamheden kunt u nog verrichten, en wat kunt u in en om het huis nog doen? Soms is daarvoor nog een nader onderzoek noodzakelijk, in de vorm van een medische expertise bij een onafhankelijk specialist. Deze specialist rapporteert dan over specifieke vragen betreffende uw medische situatie. Ook daarbij wordt u door Letselverhalen begeleid, en wordt gewaakt voor uw belangen. Zo zijn bijvoorbeeld de inhoud en wijze van vraagstelling, en de persoon van de deskundige, met regelmaat een punt van onderhandeling met de schaderegelaar van de verzekeringsmaatschappij.

De verzekeraar van de aansprakelijke partij schakelt vaak een schaderegelaar in. Letselverhalen onderhoudt de contacten met die schaderegelaar voor en namens u. Letselverhalen ziet er ook op toe dat door de verzekeraar de Gedragscode Behandeling Letselschade wordt gerespecteerd. Deze code geeft een aantal gedragsregels die van toepassing zijn op de relaties tussen het slachtoffer, verzekeraars en belangenbehartigers, teneinde een harmonieuze en transparante schadeafwikkeling te bevorderen.

Persoonlijke aanpak en resultaat gericht

In deze fase wordt samenvattend onderhandeld over en gewerkt naar naar het vastleggen van de uitgangspunten op zowel juridisch als medisch vlak, om op basis daarvan te komen tot een definitieve regeling van de schade. Onze letselschadespecialisten maken daarbij uw dossier gereed voor afwikkeling, en schakelen daarbij alle noodzakelijke externe expertise in. Letselverhalen benut daarbij haar vaak structurele samenwerkingsverbanden, zodat u snel en deskundig wordt onderzocht door onafhankelijke deskundigen, die meestal uitsluitend ten behoeve letselschadeslachtoffers werkzaam zijn.