Overlijdensschade

U heeft een dierbare verloren als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of een medische fout. Naast de vele emoties die een overlijden met zich meebrengt, is er ook veel te regelen. Het is fijn als u dan kunt terugvallen op een uitvaartverzorger die u veel zorgen uit handen neemt. Deze uitvaartverzorger regelt in overleg met u wat er allemaal kan en mag na een overlijden. Is er sprake van een schuld door een ander bij het overlijden? Een van de zaken die de uitvaartverzorger voor u kan regelen is het doorverwijzen naar een gespecialiseerde belangenbehartiger die u kan ondersteunen bij het verhalen van eventuele schade. Letselverhalen staat u bij met hulp, advies en het claimen van een schadevergoeding.

Wanneer iemand door de schuld van een ander om het leven komt, hebben nabestaanden een beperkt vorderingsrecht. De schade die ontstaat wordt overlijdensschade genoemd. LetselVerhalen verhaalt voor u deze schade.

“Onze moeder verongelukte als gevolg van verkeersongeval. Er kwam zoveel op ons af, gelukkig nam de begrafenisondernemer ons veel uit handen. Zij vertelde ons bovendien dat we in aanmerking kwamen voor overlijdensschade en verwees ons door naar LetselVerhalen. "Nogmaals dank voor de ondersteuning” familie Peters, Bergen op Zoom

Wie kan overlijdensschade claimen?

Wil een nabestaande overlijdensschade claimen, dan moet er een relatie bestaan tussen hem of haar en de overledene. In artikel 6:108 BW wordt omschreven dat de volgende relaties in aanmerking komen voor overlijdensschade:

  • De huidige echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van de overledene.
  • Minderjarige (ook ongeboren en niet-erkende) kinderen van de overledene.
  • Andere gezinsleden en bloedverwanten van de overledene, mits zij kunnen aantonen dat de overledene financieel voor hen zorgde en dat zou blijven doen als hij/zij niet was overleden.

We zijn op werkdagen tot 17.00 uur te bereiken. Voor vragen en advies over een schadeclaim na overlijden van een dierbare kun je het beste telefonisch contact opnemen. Ons advies over een schadevergoeding bij overlijden is helemaal gratis.

Buiten onze openingstijden mail stuur je een mail naar info@letselverhalen.nl. De eerstvolgende werkdag nemen onze letselschadespecialisten contact met je op om je kansen op schadevergoeding te bespreken.

Welke kosten worden vergoed bij overlijdensschade

De kosten van de uitvaart van het slachtoffer

Het gaat hier om alle kosten die de begrafenis of crematie met zich meebrengt.

Had de overledene een uitvaartverzekering? Dan wordt de uitkering hiervan in mindering gebracht op de schadevergoeding die de aansprakelijke partij betaalt.

Misgelopen levensonderhoud

Het wegvallen van het inkomen van de overledene heeft meestal grote gevolgen voor de nabestaanden. De wet gaat ervan uit dat zij moeten kunnen doorleven op hetzelfde niveau als zij deden voor het ongeval plaatsvond. De aansprakelijke partij moet dus het weggevallen inkomen vergoeden.

Bij het vaststellen van de weggevallen inkomsten wordt ook gekeken naar het toekomstperspectief van de overledene. Zou hij of zij in de toekomst meer gaan verdienen? Hoe lang nog tot zijn of haar pensioen? Dit wordt meegenomen in de berekening.

Ook de bijdrage in natura die de overledene had aan het levensonderhoud, moet vergoed worden. Denk aan huishoudelijke taken, het verzorgen van de kinderen en het verrichten van klussen rondom het huis die nu moeten worden overgenomen door de nabestaanden of betaalde krachten.

Ook hierbij kunnen uitkeringen van verzekeringen, bijvoorbeeld de levensverzekering die gekoppeld is aan de hypotheek, in mindering worden gebracht op de schadevergoeding. Al kan het ook zo zijn dat een rechter een uitkering op een verzekering, bijvoorbeeld bij een ongevallenverzekering ziet als een vorm van smartengeld. In dat geval wordt deze uitkering niet in mindering gebracht op de schadevergoeding.

Complex

Het verhalen van overlijdensschade is één van de meest complexe aangelegenheden in de letselschadepraktijk.

Het is een goed idee om een letselschadejurist in te schakelen om uit te zoeken wie er aansprakelijk is voor schade en om u te begeleiden bij het laten maken van de vaak complexe berekeningen.

Kosteloze belangenbehartiging

De dienstverlening van www.letselverhalen.nl is kosteloos omdat de kosten voor juridische bijstand worden vergoed door de aansprakelijke verzekeraar. Dit is vastgelegd in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek.

Buiten onze openingstijden mail stuur je een mail naar info@letselverhalen.nl. We nemen de eerstvolgende werkdag contact met je op om je kansen op schadevergoeding bij overlijdensschade te bespreken.