Stap 4: Letselschadevergoeding

Stap 4 is het vaststellen en afwikkelen van uw schadevergoeding. Gedurende het traject houden we het verloop van uw herstel nauwlettend in het oog. Zodra het medisch verantwoord is, meestal als sprake is van een medische eindtoestand, komen voor u tot een definitieve regeling van de letselschade. Waar nodig schakelen we een rekenkundig expert in. Vanzelfsprekend houden we daarbij rekening met de voor u van belang zijnde fiscale aspecten. Neem contact met ons op als u vragen heeft over het vaststellen en afwikkelen van de schadevergoeding.

Overzicht schadeposten en omvang daarvan

We presenteren een volledig overzicht van de schadeposten waar u voor in aanmerking komt en de precieze omvang daarvan. Dit doen we op basis van uw persoonlijke situatie en een verantwoorde inschatting van uw toekomstige mogelijkheden en eventuele al dan niet blijvende beperkingen. Nadat we deze met u besproken hebben, dienen we de schadevergoedingsvordering bij de aansprakelijke partij of diens verzekeraar in.

Afhandeling schadevergoedingsvordering

De correcte presentatie van uw schadevergoedingsvordering, voorzien van een deugdelijke onderbouwing op zowel juridisch als medisch vlak, leidt er vaak al toe dat de aansprakelijke partij of diens verzekeraar overgaat tot vergoeding van uw letselschade. In sommige gevallen moeten we nog verder onderhandelen of wordt een tegenvoorstel voor afwikkeling aangeboden. Dit gebeurt vaak wanneer bepaalde schadeposten voor discussie vatbaar zijn (zoals bijvoorbeeld de carrièreperspectieven bij het bepalen van verlies van verdienvermogen). Zodra we tot een overeenstemming komen, zorgen we voor een goede schriftelijke vastlegging daarvan. Dit doen we door middel van een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. In een enkel geval is er nog sprake van onzekerheid omtrent de verwachtingen in de toekomst. Dan wordt daarvoor in die overeenkomst een voorbehoud gemaakt.

Letselschade advocaat

Het kan zijn dat de aansprakelijke partij de schade of de omvang van bepaalde onderdelen betwist en verdere onderhandelingen geen oplossing brengen. In dat geval adviseren we u over de haalbaarheid in een civiele procedure. Als ons advies positief is u ermee instemt, schakelen we de gespecialiseerde letselschadeadvocaten van DITISRECHTadvocaten in. Zij zijn de strategische partner van LetselVerhalen bij gerechtelijke procedures, waaronder ook deelgeschillen.

Advies besteding schadevergoeding

Wanneer de schadevergoeding definitief is vastgesteld, vraagt u zich wellicht af hoe u de schadevergoedingsuitkering gaat besteden. Deze uitkering is immers veelal bedoeld om ook voor de toekomst uw schade te blijven compenseren. Hoe maakt u bijvoorbeeld de schadevergoeding waardevast voor de komende jaren? Ook in dit verband kunnen wij u adviseren, en van de juiste ondersteuning voorzien.

Betrouwbaar, betrokken en resultaatgericht

Zoals u ziet, komt er veel bij kijken bij het gehele schaderegelingstraject. Het is daarom niet alleen gebruikelijk maar bovenal noodzakelijk dat u zich laat bijstaan door een ervaren letselschadejurist. Bij LetselVerhalen bent u hiervoor aan het juiste adres. Wij nemen u alle zorg uit handen, en begeleiden u in alle onderdelen van het schaderegelingstraject, zodat u zich financieel zeker en gerust, weer op uw toekomst kunt richten.

Alle stappen van onze werkwijze

  1. Intake
  2. Verzamelen gegevens
  3. Vaststellen aansprakelijkheid
  4. Schadevergoeding

Contact met LetselVerhalen

Onze specialisten zijn op werkdagen tot 17.00 uur te bereiken. Bel ons gerust en wij vertellen u alles over letselschadeclaims en onze werkwijze. Dit advies is kosteloos. Buiten de openingstijden mailt u ons via info@letselverhalen.nl. De eerstvolgende werkdag nemen we contact met u op.