Studievertraging na letselschade

Wanneer je als student letselschade oploopt met studievertraging als gevolg, heeft dit een grote impact op je toekomstperspectief. Je bent later actief op de arbeidsmarkt. Wist je dat de schade die hierdoor optreedt is te verhalen op de aansprakelijke partij? LetselVerhalen claimt voor jou de schade die ontstaat wegens studievertraging.

“Onze zoon studeert in Breda en werd op zijn fiets aangereden door een auto. Hij belandde in het ziekenhuis en pas na drie maanden startte zijn revalidatie. Een heel studiejaar ging verloren. Bij Letselverhalen vertelde ze ons over de richtlijn studievertraging; een financiële compensatie. Dit gaf Bob precies het steuntje in de rug dat hij nodig had” - vader van Bob, Fijnaart.

LetselVerhalen helpt gratis bij het claimen van schade die ontstaat wegens studievertraging. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Contact opnemen

  • Landelijk werkzaam
  • Gratis rechtshulp
  • Goede communicatie
  • Keurmerk letselschade

Wat valt er onder de vergoeding voor studievertraging?

In de Letselschade Richtlijn Studievertraging staat beschreven welke zaken er geclaimd kunnen worden na studievertraging door letselschade:

  1. De richtlijn ziet louter op de studievertraging als zodanig c.q. het daardoor later betreden van de arbeidsmarkt. Het gaat om een studievertraging van maximaal één jaar.
  2. Extra studieboeken (boeken- en examenkosten en dergelijke) vallen niet onder de richtlijn. Deze uitgaven zijn zeer individueel en vaak concreet aan te tonen. Derhalve lenen deze kosten zich niet voor normering.
  3. Van de schade wegens studievertraging dient te worden onderscheiden de aan een ongeval toe te  rekenen schade als gevolg van een aangepaste opleiding of opleiding op een lager niveau. Deze schadefactor dient afzonderlijk te worden beoordeeld en maakt deel uit van het vast te stellen verlies aan arbeidsvermogen.
  4. De richtlijn beoogt een vangnet te bieden voor het merendeel van de voorkomende gevallen en laat de mogelijkheid om schade wegens studievertraging concreet vast te stellen, onverlet.
  5. De jaarvergoeding is naar redelijkheid en billijkheid vastgesteld, rekening houdend met jurisprudentie en gangbare praktijk ter zake. Voor jeugdig laaggeschoolden is aansluiting gezocht bij het minimumloon. Voor studenten met een vwo/hbo-opleiding is aansluiting gezocht bij het modale inkomen. Jaarlijks wordt  op basis van het loonindexcijfer van het DBS bekeken in hoeverre aanpassing van het normbedrag noodzakelijk is.
  6. De richtlijn is ingegaan op 15 september 2006 en is van toepassing op ongevallen die na deze datum hebben plaatsgevonden.

Normbedragen voor schade wegens studievertraging

Deze bedragen zijn op basis van één jaar studievertraging.

Categorie

Normbedrag 2017

Normbedrag 2016

Normbedrag 2015

Normbedrag 2014

Normbedrag 2013

Basisschool

€ 5.950

€ 5.825

€ 5.750

€ 5.750

€ 5.650,35

Vmbo, lbo

€ 13.650

€ 13.400

€ 13.225

€ 13.150

€ 12.974,20

Havo, mbo, vwo

€ 16.625

€ 16.300

€ 16.100

€ 16.000

€ 15.793,20

Hbo, wo

€ 20.200

€ 19.800

€ 19.575

€ 19.425

€ 19.177,23

Naarmate een kind, scholier, leerling of student in tijd gemeten verder van het intreden op de arbeidsmarkt afstaat en naarmate een referentiekader met betrekking tot een te verwachten carrière op de arbeidsmarkt minder is uitgekristalliseerd, is de waardering van schade wegens studievertraging in meerdere mate speculatief.

Bij een vertraging van langer dan één jaar gaan concrete invloeden een overwegende rol spelen bij de waardering van deze schadepost, zoals het al dan niet in aanmerking komen voor een Wajong-uitkering. De studievertraging is in dat geval ook niet zozeer een afzonderlijke schadepost, maar een onderdeel van de waardering van schade wegens weggevallen arbeidsvermogen. Specifieke talenten en carrièremogelijkheden zijn hier buiten beschouwing gelaten.

Welke kosten kan ik als student na een fietsongeval nog meer verhalen?

Ben je slachtoffer van een verkeersongeval en heb je letsel opgelopen? Weet dat je je letselschade kunt claimen. Als fietser heb je in elke situatie recht op vergoeding van je letselschade na een verkeersongeval. Zelfs als je zelf het verkeersongeval hebt veroorzaakt of denkt te hebben veroorzaakt. Lees meer over letselschade na een fietsongeval.

LetselVerhalen: jouw hulp bij het claimen van letselschade

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of je recht hebt op een letselschadevergoeding? De professionele letselschadejuristen van LetselVerhalen steunen je graag bij je letselschadezaak en bij het claimen van letselschade. Wij verzorgen het gehele juridische en financiële traject, zodat jij je volledig kunt focussen op uw herstel. Voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek maken wij graag een afspraak bij je thuis. Je bent ook van harte welkom op ons hoofdkantoor in Breda of op een van onze vestigingen in UtrechtAmsterdamMaastrichtTerneuzen of Hilversum. 

LetselVerhalen: het verhalen van letselschade met oprecht oor en oog voor het verhaal achter het letsel. Bel voor een gratis afspraak 076-2043188 of maak direct een afspraak via emailadres info@letselverhalen.nl.

Contact opnemen