Letselschade werkgever

Uw werknemer arbeidsongeschikt als gevolg van een verkeersongeval, medische fout of arbeidsongeval?
Geeft dit stress op de werkvloer en heeft u een loondoorbetalingsplicht?

In 60 seconden weet u wat u kunt verhalen. Bekijk de video

Geconfronteerd worden met letselschade is ingrijpend, ook voor u als werkgever. LetselVerhalen neemt u alle werkzaamheden rondom de loonvordering uit handen. Wij zorgen voor de berekening en de onderbouwing van de loonvordering en verhalen de loonschade voor u. Wij ondersteunen u ook bij het verhalen van andere kosten, zoals de re-integratie en Arboarts en de kosten voor de aanpassing van de werkplek van uw medewerker. Heeft u een verzuimverzekering met een hoog eigen risico? Dan levert het verhalen van de loonschade, door LetselVerhalen op de aansprakelijke partij, u financieel voordeel op.

U wilt:

  • vergoeding van uw schade, snel en deskundig
  • snelle werkhervatting zieke werknemer
  • rust op de werkvloer
  • positieve werkrelatie
  • ziektekostenreductie

LetselVerhalen heeft voor u de oplossing met loonregres

Wij verhalen uw schade op de aansprakelijke partij.

  • U ontvangt vergoeding van de netto loonkosten
  • U ontvangt vergoeding van alle re-integratiekosten
  • LetselVerhalen verzekert u van de inzet van letselschadespecialisten, die ook uw werknemer helpen

Ik wil mijn loonschade direct verhalen neem contact met ons op of bel 076-2043188

Contact opnemen076-2043188