Huishoudelijke hulp na letselschade

Veel benadeelden kiezen er al dan niet vrijwillig voor om na een ongeval huishoudelijke hulp in te schakelen; vaak door familie, vrienden en kennissen. Het is goed te weten dat u ook de kosten voor huishoudelijke hulp kunt claimen na letselschade.

“Na het fietsongeval was ik twee weken niet in staat om zelf het huishouden te doen: ik kon zelf niet meer koken, om boodschappen gaan en de was doen. Mijn buurvrouw heeft mij vanaf dag één geholpen. Bij LetselVerhalen vertelde ze mij dat er een financiële regeling voor mantelzorgers was, waaruit de hulp van mijn buurvrouw vergoed kon worden. Wat fijn dat ik mijzelf hier niet druk om moest maken, nu kon ik mijzelf richten op mijn herstel” - Mevrouw van Dongen, Utrecht.

LetselVerhalen helpt u gratis bij het claimen van de kosten van huishoudelijke hulp. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Contact opnemen

  • Landelijk werkzaam
  • Gratis rechtshulp
  • Goede communicatie
  • Keurmerk letselschade

Wat wordt onder huishoudelijke hulp verstaan?

“Wie zorgt voor de kinderen, en wie brengt en haalt ze van school ? Gelukkig kon oma ons hierin ondersteunen. En met de hulp LetselVerhalen konden we haar hiervoor financieel tegemoetkomen. Dit gaf mij rust en dat hielp mij bij mijn herstel” - M. Riddering, Tiel.

Onder huishoudelijk hulp verstaan we werkzaamheden die standaard voor elk huishouden gelden, zoals de huishoudelijke ondersteuning door derden voor het verrichten van diverse activiteiten in huis. Bijvoorbeeld:

   • Schoonmaakwerkzaamheden
   • Koken
   • Boodschappen doen
   • Verzorging van (kleine) kinderen

LetselVerhalen conformeert zich aan de richtlijnen opgesteld door de Letselschade Raad. Buiten deze Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp vallen de activiteiten op het gebied van zelfwerkzaamheid, zoals persoonlijke verzorging en algemene dagelijkse levensverrichtingen (zoals klussen in en om huis en werkzaamheden in de tuin). Deze activiteiten zijn opgenomen in De Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid.

Het kader waarin de regeling valt:

   1. Mantelzorg, ofwel zorg door familie (bijvoorbeeld echtgenoot/partner, thuiswonende minderjarige en meerderjarige kinderen, vrienden, kennissen etc.)
   2. Het gaat om hulp in de huishouding voor werkzaamheden die vóór het ongeval door de betrokkene werden verricht.
   3. De normbedragen, volgens de tabel, gelden gedurende een periode van drie maanden. Bij continuering verwijzen wij naar artikel 3 Richtlijn Huishoudelijke Hulp.
   4. De richtlijn ziet niet op verzorgende en verplegende taken.
   5. Onder de richtlijn vallen alle huishoudelijke taken, zoals beschreven in de definitie van huishoudelijke hulp. De kosten van professionele kinderopvang vallen niet onder deze richtlijn.
   6. De benadeelde heeft de verplichting om de schade te beperken.

Normbedragen huishoudelijke hulp per week (een week = zeven dagen)

 

Licht beperkt tot matig beperkt*

Zwaar beperkt*

Alleenstaande

€ 65,00 p/week

€ 130,00 p/week

2persoonshuishouden

€ 86,00 p/week

€ 172,00 p/week

Gezin met inwonende kinderen < 5 jaar

€ 162,00 p/week

€ 324,00 p/week

Gezin met inwonende kinderen > 5 jaar

€ 140,00 p/week

€ 280,00 p/week

*) Het betreft hier de beperking van het vermogen tot het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden.

Indexering van het normbedrag

Jaarlijks wordt op basis van het loonindexcijfer van het CBS (peildatum 1 januari) bekeken of aanpassing van de normbedragen noodzakelijk is. De bedragen worden verhoogd indien de lonen zijn gestegen met minimaal 5 % ten opzichte van de datum van laatste wijziging van de normbedragen. In 2014 zijn de normbedragen voor het laatst aangepast evenals het te hanteren uurtarief.

Een voorbeeld ter verduidelijking van de richtlijn

Een alleenstaande vrouw met twee kinderen (8 en 4 jaar oud) loopt bij een ongeval whiplash op. Gekeken wordt naar de leeftijd van het jongste kind en dus naar de categorie ‘gezin met inwonende kinderen < 5 jaar’. De eerste twee weken was mevrouw tot niets in staat; haar moeder hielp haar dag en nacht. Ze krijgt hiervoor een vergoeding van € 324,00 per week. Vervolgens kan mevrouw weer wat huishoudelijke werkzaamheden oppakken. Ze kan ‘licht tot matig beperkt’ worden beschouwd. Hiervoor krijgt ze een vergoeding van € 162,00 per week.

Voor meer informatie kunt u de volledige Richtlijn Huishoudelijke Hulp lezen of de veelgestelde vragen over de Richtlijnen bekijken.

LetselVerhalen: uw hulp bij het claimen van letselschade

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een letselschadevergoeding? De professionele letselschadejuristen van LetselVerhalen steunen u graag bij uw letselschadezaak en bij het claimen van letselschade. Wij verzorgen het gehele juridische en financiële traject, zodat u zich volledig kunt focussen op uw herstel. Voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek maken wij graag een afspraak bij u thuis. U bent ook van harte welkom op ons hoofdkantoor in Breda of op een van onze vestigingen in UtrechtAmsterdamMaastrichtTerneuzen of Hilversum. 

LetselVerhalen: het verhalen van letselschade met oprecht oor en oog voor het verhaal achter het letsel. Bel voor een gratis afspraak 076-2043188 of maak direct een afspraak via emailadres info@letselverhalen.nl.

Contact opnemen