No cure no pay

Onze dienstverlening is GRATIS, u hoeft dus niets te betalen.

Het is wettelijk geregeld in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek dat de aansprakelijke partij ook onze kosten moet vergoeden. U hoeft daarover dus geen zorgen te maken, en u kunt zich volledig richten op uw herstel.

Uiteraard worden de verrichtingen in uw dossier gespecificeerd genoteerd, zodat deze op basis van de bestede tijd tezamen met bijvoorbeeld kosten van derden zoals medici en arbeidsdeskundigen, periodiek in rekening gebracht. Een afspraak op basis van uurtarief ligt voor de hand in zaken waarin de aansprakelijkheid reeds is erkend, of waarin de schade al op voorhand duidelijk bepaalbaar is, en niet al teveel discussie met de verzekeraar verwacht wordt. Ook bij een uurtariefafspraak spant Letselverhalen zich vanzelfsprekend in om de kosten zoveel mogelijk voor rekening van de aansprakelijke partij te brengen, en wordt gestreefd naar een per saldo gratis dienstverlening voor u.

In uitzonderlijke gevallen wordt hiervan afgeweken. LetselVerhalen biedt u dan de keuze voor "no cure, no pay'.

No cure no pay

Bij deze afspraak berekent Letselverhalen u slechts een vergoeding voor de dienstverlening  wanneer een schadevergoeding voor u is gerealiseerd. Een belangrijk voordeel hiervan is dat er voor u geen financieel risico bestaat: Letselverhalen verzorgt de voorfinanciering van alle kosten van onder andere medici, arbeidsdeskundigen en advocaten. Letselverhalen berekent u bij 'no cure, no pay' in beginsel 15% van het schadevergoedingsbedrag, exclusief en vermeerderd met BTW daarover. No cure no pay is hoge uitzondering, en wanneer LetselVerhalen de veroorzaker van uw letsel met succes aansprakelijk gesteld heeft, kunnen de kosten van juridische ondersteuning alsnog voor een belangrijk deel voor rekening van de aansprakelijke partij worden gebracht. Komt de aansprakelijkheid uiteindelijk niet vast te staan, dan brengt LetselVerhalen u bij deze vorm van dienstverlening helemaal niets in rekening.

Onze letselschadespecialisten bespreken vanzelfsprekend meteen bij de aanvang van de behandeling van uw zaak met u welke afspraak in uw concrete situatie het meest voordelig is. Voor beide varianten raadpleegt u onze algemene voorwaarden, waarin een nadere regeling van deze tariefafspraken is opgenomen. Letselverhalen biedt u dus in alle situaties een betaalbare ondersteuning en begeleiding!