Stap 3: Vaststellen aansprakelijkheid

Stap 3 is het vaststellen van de aansprakelijkheid. Zodra alle relevante informatie is geïnventariseerd, bepalen we wie aansprakelijk is voor de vergoeding van uw schade. Vervolgens legt LetselVerhalen contact met de aansprakelijke partij en diens verzekeraar. In de meerderheid van de gevallen wordt na tussenkomst van onze letselschadespecialisten de aansprakelijkheid erkend, al dan niet na onderhandelingen daarover. Neem contact met ons op als u vragen heeft over het vaststellen van de aansprakelijkheid of onze verdere werkwijze.

Persoonlijke aanpak en resultaat gericht

In deze fase onderhandelen we samenvattend en werken we naar naar het vastleggen van de uitgangspunten op zowel juridisch als medisch vlak. Op deze manier vormen we basis van een definitieve regeling van de schade. Onze letselschadespecialisten maken daarbij uw persoonlijk dossier gereed voor afwikkeling en schakelen daarbij alle noodzakelijke externe expertise in. We benutten daarbij structurele samenwerkingsverbanden, zodat u snel en deskundig wordt onderzocht door onafhankelijke deskundigen. Bovendien zijn die meestal uitsluitend ten behoeve van u werkzaam.

Letselschade advocaat

In een kleine minderheid van de gevallen wordt over de aansprakelijkheid een procedure gevoerd of dienen er getuigen te worden gehoord om de exacte toedracht vast te stellen. Ook dat verzorgt LetselVerhalen dan voor u, in samenwerking met de gespecialiseerde advocaten van onze strategische samenwerkingspartner DITISRECHTadvocaten.

Zekerheid van inkomen met passende voorschotten

Zodra de aansprakelijkheid vaststaat, verzoeken we namens u een passend voorschot op de letselschadevergoeding. Daarmee voorkomen wij zoveel mogelijk dat u in financiële problemen komt en kunt u bepaalde benodigde voorzieningen al betalen.

Medisch advies

Aan de hand van de beschikbare medische informatie, die tijdens stap 2 is verzameld, stelt onze medische adviseur een duidelijk en helder rapport op in uw persoonlijk dossier. Daarbij verstrekken we een prognose en een advies over de verdere behandeling.

Arbeidsongeschiktheid

Als het letsel heeft geleid tot arbeidsongeschiktheid, is het goed om een arbeidsdeskundige in te schakelen. Deze arbeidsdeskundige begeleidt u bij uw re-integratie en speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van de eventueel blijvende beperkingen die voortvloeien uit het letsel. Welke werkzaamheden kunt u nog verrichten en wat kunt u in en om het huis nog doen? Soms is daarvoor extra onderzoek noodzakelijk, in de vorm van een medische expertise bij een onafhankelijk specialist. Deze specialist rapporteert dan over specifieke vragen over uw medische situatie. Ook daarbij wordt u door LetselVerhalen begeleid en staan we in voor uw belangen. Zo zijn bijvoorbeeld de inhoud en wijze van vraagstelling met regelmaat een punt van onderhandeling met de schaderegelaar van de verzekeringsmaatschappij.

De schaderegelaar

De verzekeraar van de aansprakelijke partij schakelt vaak een schaderegelaar in. We onderhouden de contacten met die schaderegelaar voor en namens u. Ook zien we er op toe dat door de verzekeraar de Gedragscode Behandeling Letselschade wordt gerespecteerd. Deze code geeft een aantal gedragsregels die van toepassing zijn op de relaties tussen het slachtoffer, verzekeraars en belangenbehartigers, om een harmonieuze en transparante schadeafwikkeling te bevorderen.

Alle stappen van onze werkwijze

  1. Intake
  2. Verzamelen gegevens
  3. Vaststellen aansprakelijkheid
  4. Schadevergoeding

Contact met LetselVerhalen

Onze specialisten zijn op werkdagen tot 17.00 uur te bereiken. Bel ons gerust en wij vertellen u alles over letselschadeclaims en onze werkwijze. Dit advies is kosteloos. Buiten de openingstijden mailt u ons via info@letselverhalen.nl. De eerstvolgende werkdag nemen we contact met u op.