Economische kwetsbaarheid na letselschade

Wanneer u slachtoffer bent van een verkeersongeval, ligt de eerste focus op herstellen en hopelijk op een snelle werkhervatting. Ook het realiseren van een nieuw toekomstperspectief neemt tijd in beslag. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u door het letsel dat u heeft opgelopen niet meer elke baan kunt aannemen die u zou willen. Het is goed om te weten dat u in dit geval aanspraak kunt maken op een vergoeding voor verhoogde economische kwetsbaarheid.

Door het ongeval heb ik hersenletsel opgelopen en werk ik in een aangepaste functie. Mijn werkgever heeft voor mij een functie ‘op maat’ gecreëerd en daarvoor ben ik hem dankbaar want zo kan ik aan het werk blijven. Stel dat ik mijn baan verlies door een reorganisatie of faillissement, dan word het heel moeilijk om een nieuwe baan te vinden, verwacht ik. Welke (on)mogelijkheden zijn er op mij van toepassing?” - Mevrouw Couperus, Terneuzen

De juristen van LetselVerhalen helpen u gratis bij het claimen van een vergoeding wanneer er in uw geval sprake is van verhoogde economische kwetsbaarheid. Neem contact op voor een afspraak.

Contact opnemen

De voordelen van LetselVerhalen

  • Landelijk werkzaam
  • Gratis rechtshulp
  • Goede communicatie
  • Keurmerk letselschade

Wat is verhoogde economische kwetsbaarheid?

LetselVerhalen conformeert zich aan de definitie die De Letselschade Raad hiervoor heeft opgesteld. Een eenduidige definitie voor zowel benadeelde en professionals is de basis voor een gelijkwaardig overleg tussen partijen. Indien het hanteren van deze definitie in een gegeven situatie geen recht zou doen aan de schade of de risico’s van een slachtoffer, kan ervan afgeweken worden.

Van verhoogde economische kwetsbaarheid is sprake indien in de toekomst door een economisch feit - zoals bijvoorbeeld een ontslag als gevolg van een reorganisatie of een faillissement - een periode van werkloosheid kan intreden die langer duurt dan ‘normaal’ door de door het ongeval ontstane beperkte mogelijkheden. Met een vergoeding voor verhoogde economische kwetsbaarheid wordt deze langere periode van (gedeeltelijke) werkloosheid financieel gecompenseerd.

Meer dan gewoon economisch kwetsbaar

Iedereen die met arbeid zijn inkomen moet verwerven, loopt de kans door reorganisatie of faillissement werkloos te raken. Iedereen is dus in een bepaalde mate economisch kwetsbaar. Slachtoffers die vanwege het opgelopen letsel beperkt zijn in hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn meer dan gewoon economisch kwetsbaar. Dit geldt voor slachtoffers:

  • in loondienst
  • die een zelfstandig beroep uitoefenen
  • die in de toekomst via arbeid inkomen moeten verwerven (bijvoorbeeld scholieren, studenten en herintreders)

Wanneer is er geen sprake van verhoogde economische kwetsbaarheid?

Een slachtoffer heeft door een ongeval beenletsel opgelopen, maar kan zijn werkzaamheden als productiemedewerker wel uitvoeren. Door het letsel worden zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt niet beperkt. Uit het medische expertiserapport blijkt wel dat de kans op verergering van de klachten groot is. Het slachtoffer stelt dat hij mogelijk in de toekomst arbeidsongeschikt raakt als gevolg van verergerde klachten en hij vordert een vergoeding voor economische kwetsbaarheid. Hier is geen sprake van een economische kwetsbaarheid, maar van een mogelijk verlies van arbeidsvermogen in de toekomst.  Dit is het vermogen om arbeid te verrichten en dit vermogen om arbeid te verrichten wordt gedeeltelijk ontnomen door het opgelopen letsel. De mogelijke uitval in de toekomst heeft hier geen betrekking op een economisch feit, zoals een faillissement van de werkgever, maar heeft betrekking op het opgelopen letsel, namelijk de mogelijke verergering van de ongevalsklachten.

De goede en kwade kansen in de toekomst, zoals de kans op arbeidsongeschiktheid door de mogelijke verergering van de klachten, moeten dan worden meegewogen bij de vaststelling van de vergoeding wegens verlies van arbeidsvermogen of er kan in dat geval een voorbehoud worden overeengekomen.

LetselVerhalen: uw hulp bij het claimen van letselschade

Het betreft een complexe materie waarin de juristen van LetselVerhalen zijn gespecialiseerd. Laat uw persoonlijke omstandigheden door LetselVerhalen toetsen. De juristen van LetselVerhalen helpen u gratis bij het claimen van een vergoeding wanneer er in uw geval sprake is van verhoogde economische kwetsbaarheid. Voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek maken wij graag een afspraak bij u thuis. U bent ook van harte welkom op ons hoofdkantoor in Breda of op een van onze vestigingen in UtrechtAmsterdamMaastrichtTerneuzen of Hilversum. 

Contact opnemen