Stap 1: Intake

Stap 1 is de intake. Zodra u contact met ons opgenomen heeft, maken wij een afspraak met u voor een persoonlijk intake gesprek. Dat kan bij u thuis of bij ons op kantoor, al naar gelang u wenst. U krijgt na het gesprek duidelijk en in begrijpelijke taal uitleg over de aansprakelijkheid, de mogelijkheid om uw schade te verhalen en hoe het verdere schaderegelingsproces op hoofdlijnen zal verlopen. Een eerste gesprek is voor u altijd kosteloos en vrijblijvend. Neem contact met ons op om het intakegesprek in te plannen.

Persoonlijk en resultaatgericht

Slachtoffer worden van een een verkeersongeval, een medische fout of een mishandeling is een ingrijpende gebeurtenis voor uzelf en ook voor uw directe leef- en werkomgeving. Dat realiseren wij ons. Tijdens het intakegesprek is voldoende ruimte om uw persoonlijke verhaal te vertellen. Het vertellen over hetgeen u meegemaakt heeft, helpt u te verwerken. Wij bieden u hiervoor een luisterend oor. Daarnaast bespreken we  met u onder andere de toedracht van het ongeval, het opgelopen letsel, de medische behandelingen, de arbeidssituatie, de thuissituatie en de schadeposten.

Neem zo snel mogelijk contact op met ons op

Van belang is dat u zo snel mogelijk na het oplopen van het letsel met ons contact opneemt. Ook is het verstandig om vanaf dat moment exacct bij te houden welke medische behandelingen u heeft ondergaan en welke kosten u maakt. Om te bepalen of gemaakte kosten als letselschade verhaalbaar zijn, kunt u zich de vraag stellen of u die kosten ook zou hebben gemaakt als u geen letsel zou hebben gehad. Zo nee, dan gaat het meestal om verhaalbare schade en is het belangrijk dat u de kosten noteert.

DagboekMaatje

Iedere nieuwe cliënt ontvangt een DagboekMaatje, een kleurig dagboekje waarin u uw gedachten kunt noteren en waarin u de gegevens van uw vaste contactpersoon terugvindt. Dit dagboekje is ontwikkeld samen met letselschadeslachtoffer Maatje Mangnus, zij heeft veel steun gehad bij de verwerking van haar letsel door te schrijven in het dagboek. Wij gunnen u ook een eigen DagboekMaatje.

Alle stappen van onze werkwijze

  1. Intake
  2. Verzamelen gegevens
  3. Vaststellen aansprakelijkheid
  4. Schadevergoeding

Contact met LetselVerhalen

Onze specialisten zijn op werkdagen tot 17.00 uur te bereiken. Bel ons gerust en wij vertellen u alles over letselschadeclaims en onze werkwijze. Dit advies is kosteloos. Buiten de openingstijden mailt u ons via info@letselverhalen.nl. De eerstvolgende werkdag nemen we contact met u op.