Disclaimer

LetselVerhalen B.V. streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op haar website www.letselverhalen.nl op het internet plaatst, zodat die informatie zoveel mogelijk actueel, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan LetselVerhalen B.V. niet garanderen dat die informatie te allen tijde noodzakelijk allesomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is. 
Er kunnen daarom geen rechten daaraan worden ontleend.

LetselVerhalen B.V. doet door middel van deze website slechts informatieve mededelingen over haar diensten, welke niet gelden als juridisch bindende aanbiedingen, en waarbij wijzigingen steeds zonder voorafgaande mededeling kunnen worden aangebracht.

LetselVerhalen B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website, noch voor onjuistheden of onvolledigheden van de op deze website opgenomen infomatie en tarieven.

Verwijzingen naar websites die niet door LetselVerhalen B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel uiterst selectief ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, staat LetselVerhalen B.V. niet in voor de inhoud of het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele produkten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot die websites wordt uitgesloten.