Over ons

LetselVerhalen: dé belangenbehartiger in letselschades, werkzaam in geheel Nederland.

Heeft u letselschade opgelopen?

Geconfronteerd worden met letselschade is ingrijpend. LetselVerhalen luistert naar u, in de wetenschap dat ieder letselverhaal uniek is. Onze medewerkers begrijpen uw situatie, en weten hoe belangrijk het is dat u wordt erkend in hetgeen u heeft meegemaakt. Dat met zorg en aandacht uw schade wordt vergoed, en uw blik weer op de toekomst kan worden gericht. Het verhalen van letselschade, en het daarbij realiseren van een eerlijke schadevergoeding, is een soms complex en langdurig proces. LetselVerhalen verzorgt daarom voor u alle financiële, medische en juridische aspecten die daarbij aan de orde zijn. Met een nadrukkelijk oog en oor voor de emoties bij het slachtoffer, de naasten en eventueel nabestaanden.

Betrokken bij uw letsel

U heeft in LetselVerhalen een betrouwbare deskundige, die u voorziet van alle gewenste advies en ondersteuning. U staat dus sterk tegenover de verzekeraar van de aansprakelijke partij. U houdt uiteraard voortdurend overzicht over uw dossier, en wordt doorlopend voorzien van alle relevante informatie. Of het nu gaat om zwaar of licht letsel, het is altijd verstandig een letselschadespecialist in te schakelen. LetselVerhalen verzorgt voor u alle stadia van het schaderegelingtraject. Slagvaardig en zorgvuldig behartigt LetselVerhalen daarbij uw belangen, en zorgt dat uw rechten worden gewaarborgd, voor een zorgeloze toekomst!

Visie

Opleven na letselschade...
LetselVerhalen wil ten behoeve van slachtoffers van letselschade op onderscheidende wijze bijdragen aan de verbetering van de levenskwaliteit van haar cliënten. LetselVerhalen ontzorgt en draagt bij aan het realiseren van een nieuw toekomstperspectief, door de met name juridische en financiële belangen van letselschadecliënten te behartigen en veilig te stellen, onafhankelijk en betrokken.

Missie

LetselVerhalen onderscheidt zich door werkelijk oor en oog te hebben voor het verhaal van de cliënt. Daartoe nemen wij de tijd, en geven wij persoonlijke aandacht aan onze cliënt. LetselVerhalen richt zich op het samen met haar cliënt realiseren van een eerlijke schadevergoeding, voor het veilig stellen van een zorgeloze toekomst. LetselVerhalen ondersteunt de cliënt daarbij nadrukkelijk ook in aspecten als reïntegratie op de arbeidsmarkt, en door het vervullen van een regiefunctie in het totale schaderegelingsproces.

Door betrouwbaar, betrokken, professioneel en slagvaardig op te treden worden de belangen van de cliënten optimaal behartigd.