Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van Letselverhalen B.V. van toepassing, gedeponeerd bij de rechtbank te Middelburg onder nummer 03/2010.

Download hier onze Algemene Voorwaarden als PDF bestand.