Stap 2: Verzamelen gegevens

Betrokken bij uw letsel, het verzamelen van alle relevante gegevens

Letselschadedossier

Samen met u maken wij uw letselschadedossier 'op maat'. Wij vragen de relevante gegevens op ten aanzien van het ontstaan van de schade (ongeval, misdrijf, medische fout enzovoorts), en doen met uw machtiging navraag over uw medische situatie, ter beoordeling van het letsel. Het gaat daarbij om gegevens van bijvoorbeeld de politie, medische gegevens van uw huisarts, fysiotherapeut en behandelend specialisten.

Schadevergoeding

In deze fase van de behandeling van uw zaak wordt ook de schade geïnventariseerd, zowel ten aanzien van de schadeposten als de vermoedelijke omvang daarvan. Daarbij wordt veelal informatie ingewonnen bij uw werkgever en het UWV. Aandacht wordt daarbij voorts geschonken aan uw carrièreperspectieven, uw opleiding, hobby's et cetera.

Kortom, alle bijzonderheden met betrekking tot uzelf als persoon, en alle specifieke omstandigheden ten aanzien van uw letsel en de daardoor veroorzaakte schade, worden bij deze tweede stap geïnventariseerd, om te komen tot een totaaloplossing, die recht doet aan uw persoonlijke omstandigheden.