Stap 4: Letselschadevergoeding

Vaststellen en afwikkeling schadevergoeding

Gedurende het traject van schaderegeling houden onze letselschadespecialisten het verloop van uw herstel nauwlettend in het oog. Zodra het medisch verantwoord is, meestal als sprake is van een medische eindtoestand, komt LetselVerhalen voor u tot definitieve regeling van de letselschade. Waar nodig wordt door LetselVerhalen op onderdelen van de becijfering van de totale letselschade een rekenkundig expert ingeschakeld. Vanzelfsprekend worden daarbij ook de voor u van belang zijnde fiscale aspecten in aanmerking genomen.

Schadevergoeding

Op basis van uw persoonlijke situatie en een verantwoorde inschatting van uw toekomstige mogelijkheden en eventuele al dan niet blijvende beperkingen, presenteren wij u een volledig overzicht van de voor u in aanmerking komende schadeposten, en van de omvang daarvan. Na bespreking en afstemming daarvan met u wordt op basis van dit geheel de schadevergoedingsvordering bij de aansprakelijke partij of diens verzekeraar ingediend.

De correcte presentatie door Letselverhalen van uw schadevergoedingsvordering, voorzien van een deugdelijke onderbouwing op zowel juridisch als medisch vlak, leidt er vaak al toe dat de aansprakelijke partij of diens verzekeraar overgaat tot vergoeding van uw letselschade. In sommige gevallen dient nog nader te worden onderhandeld, of wordt een tegenvoorstel voor afwikkeling geformuleerd. Dit doet zich voor indien bepaalde schadeposten voor discussie vatbaar zijn (zoals vijvoorbeeld de carrierreperspectieven bij het bepalen van verlies van verdienvermogen). Zodra tot overeenstemming wordt gekomen over de schadeposten en de omvang daarvan, zorgt LetselVerhalen voor een goede schriftelijke vastlegging daarvan, door middel van een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. In een enkel geval is daarbij nog sprake van onzekerheid omtrent de verwachtingen in de toekomst. Dan wordt daarvoor in die overeenkomst een voorbehoud gemaakt.

Letselschade advocaat

Betwist de aansprakelijke partij de schade of de omvang van bepaalde onderdelen daarvan, en brengen nadere onderhandelingen geen oplossing, dan adviseren onze letselschadespecialisten met u over de haalbaarheid van de betwiste vordering in een civiele procedure. Wordt positief geadviseerd, en stemt u daarmee in, dan schakelt LetselVerhalen de gespecialiseerde letselschadeadvocaten van DITISRECHTadvocaten, de strategische partner van LetselVerhalen bij het voeren van gerechtelijke procedures, waaronder ook deelgeschillen.

Wanneer de schadevergoeding definitief is vastgesteld, komt ook vraag aan de orde hoe u de schadevergoedingsuitkering gaat besteden. Deze uitkering is immers veelal bedoeld om ook voor de toekomst uw schade te blijven compenseren. Hoe maakt u bijvoorbeeld de schadevergoeding waardevast voor de komende jaren? Ook in dit verband kunnen wij u adviseren, en van de juiste ondersteuning voorzien.

Betrouwbaar, betrokken en resultaatgericht

Zoals u ziet, komt er veel bij kijken bij het gehele schaderegelingstraject. Het is daarom niet alleen gebruikelijk maar bovenal noodzakelijk dat u zich laat bijstaan door een ervaren letselschadejurist. Bij LetselVerhalen bent u hiervoor aan het juiste adres. Wij nemen u alle zorg uit handen, en begeleiden u in alle onderdelen van het schaderegelingstraject, zodat u zich financieel zeker en gerust, weer op uw toekomst kunt richten.