Fietsongeval

Bent u slachtoffer van een verkeersongeval en heeft u letsel opgelopen? Weet dat u uw letselschade kunt claimen. Als fietser heeft u in elke situatie recht op vergoeding van uw letselschade na een verkeersongeval. Zelfs als u zelf het verkeersongeval heeft veroorzaakt of denkt te hebben veroorzaakt. Het claimen van letselschade is specialistisch werk, maak direct een afspraak met LetselVerhalen en laat uw letselschade snel en vakkundig verhalen. LetselVerhalen claimt al uw schade en staat u bij met hulp en advies.

Het Nederlands recht biedt u uitdrukkelijk de mogelijkheid om uw letselschade te verhalen op de aansprakelijke partij en dat is in de meeste gevallen diens verzekeraar, dus uw tegenpartij hoeft dit niet zelf te betalen: het is gewoon ‘verzekeringswerk’. Hieronder vallen ook de kosten voor de juridische begeleiding, dat is geregeld in art. 6:96 BW. Juridische bijstand is dus gratis. Je kunt ons dagelijks op werkdagen tot 17.00 uur bereiken. Bel ons gerust en wij vertellen je hoe je een eerlijke schadevergoeding voor een fietsongeval kunt claimen. Dit advies aan jou is 100% gratis!

Buiten de openingstijden mail je naar info@letselverhalen.nl. De eerstvolgende werkdag nemen we contact met je op om je kansen op schadevergoeding voor het fietsongeval te bespreken.

Vergoeding letselschade verkeersongeval 100 %: u heeft geen enkele schuld

Wanneer u als fietser geen schuld heeft aan het ongeval en bijvoorbeeld de automobilist de fout heeft gemaakt, dan is de automobilist voor 100 % aansprakelijk voor de schade.

Vergoeding letselschade fietsongeval ook bij eigen schuld

Als fietser heeft u bijna altijd recht op vergoeding van uw letselschade na een verkeersongeval ook wanneer u het ongeval zelf heeft veroorzaakt.

  • Een fietser jonger dan 14 jaar heeft na een verkeersongeval altijd recht op volledige vergoeding, dus 100%, van zijn of haar letselschade "fietsers jonger dan 14).
  • Een fietser ouder dan 14 jaar krijgt bijna altijd minstens 50 % van zijn of haar letselschade vergoed, zelfs wanneer de fietser schuldig is aan het verkeersongeval. "(fietsers ouder dan 14). Dus, van alle onkosten die u maakt, heeft u recht om minstens de helft terug te vorderen op uw tegenpartij, meestal diens verzekeraar.

Het is onduidelijk wie schuldig is aan het fietsongeval

In dit geval moet in evenredigheid worden afgewogen wie voor hoeveel procent aansprakelijk is. Dankzij de jarenlange ervaring van onze letselschadejuristen voeren wij deze juridische discussie voor u.

Fietser is:

Auto is:

Uw recht op vergoeding is:

niet fout

wel fout

100%

wel fout

wel fout

50% – 100%

wel fout

niet fout

0% bij overmacht

wel fout

niet fout

50% – 100% in alle andere gevallen

jonger dan 14 jaar

wel fout of niet fout

altijd 100%

Welke schade kan ik allemaal claimen op de aansprakelijke partij, wanneer ik of mijn kind een fietsongeluk of verkeersongeval heeft opgelopen?

Denk hierbij aan de extra materiële kosten die u en uw kind door het letsel hebben gemaakt zoals schade aan kleding, fiets en andere eigendommen. Daarnaast vallen hieronder ook kosten van verblijf in het ziekenhuis, medische kosten en reiskosten. Sommige medische kosten worden niet gedekt wanneer u alleen een basisverzekering heeft afgesloten.

Daarnaast kan er ook sprake zijn van smartengeld (immateriële schade), de vergoeding voor uw en uw kind’s pijn en gederfde levensvreugde. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de aard, duur en ernst van het letsel, en van uw persoonlijke omstandigheden. De vaststelling van smartengeld is maatwerk.

Fietsers jonger dan 14 jaar

Deze groep profiteert bij een aanrijding door een motorrijtuig van de 100%- regel, door de Hoge Raad (de hoogste rechter in Nederland) ontwikkeld in het arrest Ingrid Kolkman: behoudens overmacht dient de door deze jongeren geleden schade voor 100% te worden vergoed door de aansprakelijke bestuurder, in de praktijk diens tevens rechtstreeks aansprakelijke WAM- verzekeraar, op grond van artikel 6 Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Deze 'voordeelregel' geldt alleen niet, als sprake is van overmacht: er moet dan sprake zijn van opzet of daaraan grenzende roekeloosheid van het slachtoffer onder veertien jaar. Gezien de daaraan door de Hoge Raad in het arrest Marbeth van Uitregt gestelde strenge vereisten, is een overmachtsberoep slechts zelden succesvol.

Fietsers ouder dan 14 jaar

Voor verkeersslachtoffers van veertien jaar en ouder geldt bij een aanrijding door een motorrijtuig de door de Hoge Raad in het arrest IZA/Vrerink ontwikkelde 50%-regel: behoudens overmacht wordt in elk geval de helft van de geleden schade altijd vergoed. Voor het meerdere vindt een verdeling plaats, al naar gelang de gedragingen van bestuurder en slachtoffer aan het ontstaan van de schade hebben bijgedragen. Daarbij speelt tevens de zogenaamde billijkheidscorrectie een rol. Deze factoren bepalen hoe de andere helft van de schade tot afwikkeling komt. Een volledige schadevergoeding is daarbij zeker denkbaar, afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Overmacht kan worden ingeroepen, bij opzet of daaraan grenzende roekeloosheid, waarbij fouten van andere weggebruikers slechts van belang zijn indien deze zo onwaarschijnlijk waren dat daarmee in redelijkheid geen rekening diende te worden gehouden. Bij botsingen met een tram wordt de 50%-regel analoog toegepast. Anders dan bij botsingen met motorrijtuigen geldt daarvoor dan niet artikel 185 van de Wegenverkeerswet, maar de algemene basis van de onrechtmatige daad in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.

Buiten de openingstijden mail je ons via info@letselverhalen.nl. De eerstvolgende werkdag neemt een van onze specialisten contact met je op om je kansen op schadevergoeding voor het fietsongeval te bespreken.