Inkomensschade

Letselschade verhalen door Letselverhalen: betrokken en resultaatgericht

Bij letselschade is sprake van materiële en immateriële schade.

Bij de vergoeding van uw materiële schade ligt de focus van de specialisten van LetselVerhalen op uw:

 • Inkomensschade, ook van nevenactiviteiten
 • Pensioenschade
 • Eigen medische kosten
 • Kosten van uw verzorging thuis door uw partner of naaste
 • Kosten voor onderhoud van de woning en de tuin, alsmede huishoudelijke hulp,
 • Hulp voor de boodschappen, kinderen naar school brengen, verzorgen huisdieren
 • Kosten van verblijf in het ziekenhuis of het revalidatiecentrum
 • Reiskosten, telefoonkosten en porti
 • Studievertraging
 • Schade aan kleding en andere eigendommen
 • Buitengerechtelijke en eventuele gerechtelijke kosten
 • Wettelijke rente

Verder kunt u alle overige kosten verhalen die u zonder het schadefeit niet zou hebben gemaakt.

Laat u kosteloos helpen door onze specialisten

Zowel het vaststellen van de aansprakelijkheid als het inventariseren van de schadeposten en de omvang daarvan is specialistisch maatwerk. LetselVerhalen biedt u de daarvoor noodzakelijke deskundige begeleiding van A tot Z, geheel kosteloos voor u. Wij verhalen ook de kosten op de aansprakelijke partij. Voor u zijn er aan de behandeling door LetselVerhalen dus geen kosten verbonden. LetselVerhalen zorgt ervoor dat u een maximale vergoeding voor uw letselschade ontvangt. Wij nemen uw zorgen uit handen, en dat geeft rust. U kunt zich richten op uw herstel, en LetselVerhalen verzorgt voor u het gehele juridische en financiële traject. Uw eigen contactpersoon houdt u doorlopend op de hoogte.