bannerwebsite

Menu:

 banner mijnletselverhaal.nl

Aanmelden voor nieuwsbrief

Loonregres

Loonschade verhalen

Is uw medewerker arbeidsongeschikt als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval, medische fout, PTSS of een misdrijf? Letselverhalen verhaalt voor u de gederfde loonschade en reïntegratiekosten op de verantwoordelijke partij.

neem contact met mij op

 De ervaring van John Smael van Prosano met de dienstverlening van LetselVerhalen

 

 

Schadevergoeding voor de werkgever door letselschade van de werknemer
Geconfronteerd worden met letselschade is ingrijpend, ook voor u als werkgever: zorgen om het welbevinden van uw werknemer, wijzigingen op de werkvloer en bovendien een loondoorbetalingsverplichting van in beginsel twee jaren. Daarbij komen dan nog de kosten van arbobegeleiding en reintegratie van uw werknemer. Al met al een behoorlijke bedrijfsschade.Vaak beschikt u als werkgever niet over de juridische kennis of de praktische mogelijkheden om exact uit te zoeken wat uw rechten in dit verband zijn, of wellicht besteedt u dit soort zaken bij voorkeur uit.

Letselverhalen verhaalt de netto loonkosten en re-integratiekosten
Naast het verhalen op de aansprakelijke partij van de door uw werknemer geleden schade ten gevolge van een verkeersongeval, een medische fout, een arbeidsongeval of anderszins, legt Letselverhalen zich daarom toe op loonregres voor werkgevers. Indien uw werknemer al dan niet tijdelijk arbeidsongeschikt raakt, verhaalt Letselverhalen voor u de geleden schade op de aansprakelijke partij. Het gaat daarbij om netto loonkosten en reïntegratiekosten.

Letselverhalen verzorgt slagvaardig en zorgvuldig alle stadia van het schaderegelingtraject, van het aansprakelijk stellen tot en met de daadwerkelijke incasso van hetgeen waarop u recht heeft. Een waterdichte vastlegging van uw aanspraken is daarbij voor Letselverhalen vanzelfsprekend.

Meestal kan door onze medewerkers in rechtstreeks contact met de aansprakelijkheidsverzekeraar tot een snelle afwikkeling worden gekomen. Waar nodig wordt een procedure gevoerd, uiteraard in overleg met u. In beide gevallen werkt Letselverhalen intensief samen met medici, arbeidsdeskundigen, gespecialiseerde advocaten en uiteraard uw eigen accountant.

rekenvoorbeeld

Cure and pay
Voor de kosten hoeft u het niet te laten: veelal wordt gewerkt op basis van cure and pay. Wij brengen pas kosten in rekening als de schadeclaim ook daadwerkelijk wordt gehonoreerd. In het algemeen zorgt Letselverhalen ervoor dat de aansprakelijke partij ook deze kosten draagt.U weet bij Letselverhalen dus van tevoren waar u aan toe bent, zonder verrassingen achteraf. Daarbij wordt u doorlopend geïnformeerd over de voortgang van uw dossier, en heeft u er geen omkijken meer naar.

Waar gewenst staan wij uw werknemer bij voor het verhaal van diens persoonlijke letselschade. Uitgangspunt daarbij is - indien mogelijk - een snelle en verantwoorde terugkeer in de functie. Letselverhalen treedt op voor u, de werkgever en voor uw werknemer.

Letselverhalen ontzorgt, en realiseert adequaat een correcte vergoeding. Intussen kunt u zich weer volledig richten op uw bedrijfsvoering!

Wij stellen ons graag aan u voor in een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek, bij u of op ons kantoor.  neem contact met mij op

 

Download hier de Loonregrescheckfolder

pdf

..

Nieuwsbrief