Wegwijzer verkeersslachtoffers

31 Maart, 2017 14:42

U, uw naaste of familielid is slachtoffer geworden van een verkeersongeval. Wat nu ?

Wanneer u slachtoffer bent of wanneer er een verkeersongeval in uw naaste omgeving plaatsvindt, kunt u achterblijven met vragen en onduidelijkheden. In eerste instantie gaat de aandacht uit naar het welzijn van uzelf of uw naaste. En daarna komen de vragen over praktische en juridische zaken.

Dit zijn vragen waar u niet direct een antwoord op weet.

  • Waar moet ik beginnen?
  • Wie is schuldig, aansprakelijk?
  • Wie past er op mijn kinderen?
  • Heb ik recht op een schadevergoeding

Het zijn allemaal herkenbare en relevante vragen waarop u een duidelijk antwoord wilt krijgen. Fonds Slachtofferhulp, De Letselschade Raad en andere organisaties hebben samen met ANWB een praktische Wegwijzer voor verkeersslachtoffers ontwikkeld.

In de gids vindt u antwoorden op vragen zoals: Wie is aansprakelijk?, Wie helpt mij bij het afwikkelen van de letselschade? en ook "Terug op de weg na een verkeersongeval".

LetselVerhalen omarmt initiatieven als deze en biedt u deze gids aan als downloadfolder

Wij hopen dat deze Wegwijzer u wijzer maakt en wensen u en/of u naaste een voorspoedig herstel toe.