Partners

Samenwerkingspartners - Projecten


Westerweel Intermediair is een gespecialiseerd medisch advieskantoor voor belangenbehartigers van letselschadeslachtoffers in heel  Nederland.


Stichting ZBO Nederland heeft tot doel het opzetten en in stand houden van een bezwaarcommissie die belast is met het onderzoek naar bezwaren van gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers tegen een door de werkgever opgelegde sanctie ( maatregel). Letselverhalen heeft zitting in de bezwaarcommissie van St. ZBO Nederland. http://www.zbonederland.nl/


ACE, het grootste HR netwerk in West-Brabant. ACE+ is de providerboog
verbonden aan het ACE netwerk. http://www.arbeidsmobiliteitscentrum.nl/  http://www.arbeidsmobiliteitscentrum.nl/home-ace 


ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, Curamus, Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen en Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen 
werken hard aan het behoud van medewerkers. Naast secundaire arbeidsvoorwaarden worden tertiaire arbeidsvoorwaarden, ofwel de extraatjes voor de werknemers steeds belangrijker bij het aantrekken en de binding van personeel. De Koesterregeling richt zich op deze extraatjes. De Koesterpas creëert beleving en loyaliteit! Veel voorzieningen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden zijn door de CAO geregeld en daarmee verplicht voor alle bedrijven in de branche. Daarnaast heeft ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen de vrijheid om zelf extra voorzieningen te regelen. In de vorm van de Koesterregeling maakt ZorgSaam dit tastbaar. Op vertoon van de Koesterpas kunnen 7.100 medewerkers, vrijwilligers, medisch specialisten en alle Zeeuws-Vlaamse huisartsen en ook de inwonende huisgenoten genieten van diverse kortingen/aanbiedingen en belevingen bij meer dan 155 gerenommeerde (lokale) bedrijven. www.zorgsaam.org


Incasseernu.nl - de incassospecialist  
Letselverhalen werkt op het gebied van debiteurenbeheer nauw samen met Incasseernu.nl. De incassospecialist die de incasso van uw vorderingen succesvol anders aanpakt.


DITISRECHTadvocaten - Terneuzen - Breda
Betwist de aansprakelijke partij de schade of de omvang van bepaalde onderdelen daarvan, en brengen nadere onderhandelingen geen oplossing, dan adviseren onze letselschadespecialisten met u over de haalbaarheid van de betwiste vordering in een civiele procedure. Wordt positief geadviseerd, en stemt u daarmee in, dan schakelt Letselverhalen haar vaste juridische partner in om de gerechtelijke procedure op te starten. www.ditisrecht.nl

Revivendo helpt met een collectief van geïnspireerde en gecommitteerde therapeutische opgeleide specialisten clienten de belemmeringen van henzelf uit het verleden en heden te analyseren en zo te verwerken. Met als doel, dat van harte leven in goed contact met zichzelf én de wereld om hen heen, weer vanzelfsprekend wordt. De aanpak van Revivendo heeft resultaat! Door een specifiek behandelprotocol heeft u mogelijk geen enkele herbeleving meer, geen medicijngebruik, en daarmee een aantoonbare verbetering van de kwaliteit van leven en een snelle hervatting in (ander) werk. www.revivendo.nl


De Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE) is een vereniging van gespecialiseerde letselschadekantoren. De NLE bestaat sinds 1998. Inmiddels zijn er 18 kantoren waaronder LetselVerhalen, bij de vereniging aangesloten. In totaal werken er bij de NLE-kantoren 125 fte letselschade-experts en worden er jaarlijks 17.500 letselschadezaken behandeld. De NLE vertegenwoordigt met een marktaandeel van zo’n 20% de toplaag van de totale belangenbehartigerssector in de Nederlandse letselschadebranche. www.nle-letsel.nl


Landelijke organisatie verkeersslachtoffers (LOV) heeft als doel het zich op landelijk niveau richten op de belangen van alle verkeersslachtoffers en nabestaanden van verkeersslachtoffers. www.landelijkeorganisatieverkeersslachtoffers.nl LetselVerhalen biedt slachtoffers en nabestaanden juridische ondersteuning, opleven na letselschade.

Bezoek Letselverhalen ook via Facebook
Word vriend van Letselverhalen en like de Facebookpagina. Via Facebook ontvangt u wekeijks updates van relevante ontwikkelingen binnen de letselschadebranche.

Letselverhalen is aangesloten bij de  volgende ondernemersverenigingen:

 

 

Interessante links:
www.prosano.nl
www.advado.nl