NLE treedt toe tot Platformoverleg De Letselschade Raad

21 December, 2017 17:26

In december 2017 hebben de deelnemende organisaties van De Letselschade Raad besloten om de Branchevereniging NLE toe te laten als volwaardig lid van het Platformoverleg. Dat overleg, onder voorzitterschap van de heer mr. Tjibbe Joustra, is het hoogste overlegorgaan van de Raad.

Het NLE-bestuur is blij dat de NLE de aangesloten kantoren nu tot op het hoogste brancheniveau kan vertegenwoordigen. NLE-voorzitter Rini Withagen zal zitting nemen in het Platformoverleg. Als vervanger zal bestuurslid Mark van Dijk optreden.

De Letselschade Raad
Binnen De Letselschade Raad werken organisaties samen aan verbetering van de afhandeling van letselschadezaken. Dit doen zij in het belang van mensen met letselschade door een ongeval, medisch incident of misdrijf. Het Platformoverleg bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende koepel- en beroepsorganisaties, waaronder Slachtofferhulp Nederland, het Verbond van Verzekeraars, het NIVRE, het NIS, de GAV, de NVvA en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Branchevereniging NLE
De Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE) is een vereniging van gespecialiseerde letselschadekantoren. De NLE bestaat sinds 1998. Inmiddels zijn er 16 kantoren bij de vereniging aangesloten. LetselVerhalen is één van deze leden, Judith Dingemanse (  https://www.letselverhalen.nl/organisatie, graag mijn naam clickable maken) is bestuurslid van de NLE.  In totaal werken er bij de NLE-kantoren 125 fte letselschade-experts en worden er jaarlijks 20.000 letselschadezaken behandeld.