Letselschade paardrij ongeval

Paardrijden is een mooie sport en ook een sport die risico’s met zich meebrengt. Denk aan een ongelukkige val tijdens een paardrijles met als gevolg een gecompliceerde schouderfractuur of een paard dat onverwachts schopt en/of bijt. Hoe zit het met de schade die een ongeval met een paard met zich mee kan brengen?

LetselVerhalen claimt uw letselschade

Het vaststellen van de aansprakelijkheid en het bepalen van de te verhalen letselschade is juridisch complex. Juist daarom is het belangrijk dat u bij letselschade na een paardrij ongeval altijd een letselschadespecialist inschakelt. LetselVerhalen helpt u bij het claimen van uw letselschade. LetselVerhalen is gespecialiseerd in het bijstaan van slachtoffers van paardrij ongevallen. Je kunt ons van maandag tot en met vrijdag tot 17.00 uur bereiken. Bel ons gerust, en onze letselschadespecialisten vertellen je hoe je een eerlijke schadevergoeding kunt claimen wanneer je slachtoffer bent van een paardrij ongeval. Dit advies aan jou is 100% gratis.

Buiten onze openingstijden mail je naar info@letselverhalen.nl. We nemen eerstvolgende werkdag contact met je op om je kansen op schadevergoeding door te spreken.

LetselVerhalen in staat om uw letselschade snel en doeltreffend te verhalen en zorgen samen u ervoor dat u een rechtvaardige vergoeding voor u letselschade ontvangt. En dat kost u niets want in de wet is geregeld dat de aansprakelijke partij verantwoordelijk is voor de juridische kosten. Dit is geregeld in artikel 6:96 BW.

Aansprakelijkheid

De wet bepaalt dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor de door het dier aangerichte schade. De bezitter is degene die het dier voor zichzelf gebruikt, doorgaans is dit ook de eigenaar van het paard. In voorkomende gevallen kan het manegebedrijf eigenaar zijn van het paard en is het bedrijf aansprakelijk voor de schade van het slachtoffers.

U krijgt uw schade vergoed met LetselVerhalen, inclusief smartengeld

Naast de inkomensschade en de overige componenten die onderdeel vormen van uw letselschade, heeft u bij een paardrij ongeval ook recht op smartengeld: de vergoeding voor uw pijn en gederfde levensvreugde. 
De vaststelling van de hoogte van dit smartengeld is maatwerk.

Onze letselschadespecialisten bespreken met u welke gevolgen het paardrij ongeval voor u heeft gehad en mogelijk nog zal hebben. Behalve de ernst en de duur van het letsel, en de eventuele blijvende gevolgen, is het van belang om vast te stellen in welke mate uw kwaliteit van leven is aangetast. Verder zijn de rechterlijke uitspraken uit het verleden van belang. Daarin wordt rekening gehouden met onder meer leeftijd en geslacht, littekens en de plaats(en) daarvan, gemiste maatschappelijke kansen en carrièrekansen, eventuele blijvende arbeidsongeschiktheid, de afhankelijkheid van anderen, de invloed van het paardrijongeval op studie, relaties, hobby’s en vrije tijd. Uiteraard spelen bij de uiteindelijke vaststelling van de hoogte van het smartengeld ook de onderhandelingsvaardigheden en de ervaring van de letselschadespecialist een aanzienlijke rol.

Kosteloze hulp van onze letselschadespecialisten

LetselVerhalen neemt uw zaak gratis in behandeling. Wettelijk is namelijk bepaald dat de aansprakelijke partij ook verantwoordelijk is voor uw juridische kosten, dus: ons honorarium. Dit is geregeld in artikel 6:96 BW. Onze kosten worden beschouwd als een apart onderdeel  van uw totale letselschade. Voor u zijn er aan de behandeling door LetselVerhalen dus geen kosten verbonden.

Maximale rechtvaardige vergoeding

LetselVerhalen zorgt ervoor dat u een maximale vergoeding voor uw letselschade ontvangt. Wij nemen uw zorgen uit handen, en dat geeft rust. U kunt zich richten op uw herstel, en LetselVerhalen verzorgt voor u het gehele juridische en financiële traject. Uw eigen contactpersoon houdt u doorlopend op de hoogte.

Neem contact op met mij of bel 076-2043188. Onze letselschadespecialisten kunnen al uw vragen beantwoorden. U weet snel waar u aan toe bent.

Buiten onze openingstijden mail je naar info@letselverhalen.nl. We nemen eerstvolgende werkdag contact met je op om je kansen op schadevergoeding bij een paardrij ongeval door te spreken.