Letselschade hondenbeet

Bent u gebeten door een hond van een ander, en heeft u daarbij letsel opgelopen?

Als slachtoffer van een hondenbeet heeft u recht op vergoeding van uw volledige letselschade. De bezitter van de hond is als regel aansprakelijk voor de vergoeding van uw schade. LetselVerhalen verhaalt kosteloos voor u de schade op de bezitter van de hond, die als regel aansprakelijk is.

Wilt u meteen weten wat uw rechten zijn?

We zijn doordeweeks tot 17.00 uur bereiken. Schroom niet om te bellen; onze letselschadespecialisten vertellen je hoe je een eerlijke schadeclaim kunt indienen na een hondenbeet. Dit advies aan jou is helemaal gratis.

Buiten de openingstijden mail je ons via info@letselverhalen.nl. De eerstvolgende werkdag nemen we contact met je op om je kansen op schadevergoeding te bespreken.  • Tips van het Rode Kruis - EHBO bij een hondenbeet

De aansprakelijkheid voor de gedragingen van de hond

Op de bezitter van de hond rust een risicoaansprakelijkheid, op basis van artikel 6:179 BW. Dat wil zeggen dat het enkele feit dat de hond u heeft gebeten, betekent dat de bezitter aansprakelijk is. De schade moet wel veroorzaakt zijn door een eigen gedraging van de hond, waarbij de hond niet als instrument wordt gebruikt door de persoon die hem leidt. Als dit laatste het geval is kan deze persoon overigens ook worden aangesproken, maar dan moet een andere wettelijke basis worden benut. Als de hond bedrijfsmatig wordt gebruikt, dan rust de aansprakelijkheid op degene die het bedrijf uitoefent.

U krijgt uw schade vergoed met LetselVerhalen, inclusief smartengeld

Naast de inkomensschade en de overige componenten die onderdeel vormen van uw letselschade, heeft u bij een hondenbeet ook recht op smartengeld: de vergoeding voor uw pijn en gederfde levensvreugde.
De vaststelling van de hoogte van dit smartengeld is maatwerk. Onze letselschadespecialisten bespreken met u welke gevolgen de hondenbeet voor u heeft gehad en mogelijk nog zal hebben. Behalve de ernst en de duur van het letsel, en de eventuele blijvende gevolgen, is het van belang om vast te stellen in welke mate uw kwaliteit van leven is aangetast. Verder zijn de rechterlijke uitspraken uit het verleden van belang. Daarin wordt rekening gehouden met onder meer leeftijd en geslacht, littekens en de plaats(en) daarvan, gemiste maatschappelijke kansen en carrièrekansen, eventuele blijvende arbeidsongeschiktheid, de afhankelijkheid van anderen, de invloed van de hondenbeet op studie, relaties, hobby’s en vrije tijd. Uiteraard spelen bij de uiteindelijke vaststelling van de hoogte van het smartengeld ook de onderhandelingsvaardigheden en de ervaring van de letselschadespecialist een aanzienlijke rol.

Kosteloze hulp van onze letselschadespecialisten

Bij LetselVerhalen wordt u persoonlijk bijgestaan in het verhalen van uw letselschade. In Nederland is het zo geregeld dat de aansprakelijke partij, meestal diens verzekeraar, onze kosten vergoedt. LetselVerhalen neemt uw zaak gratis in behandeling. Voor u zijn er aan de bemiddeling door LetselVerhalen geen kosten verbonden. LetselVerhalen zorgt ervoor dat u een rechtvaardige en maximale vergoeding voor uw letselschade ontvangt. Wij nemen uw zorgen uit handen, en dat geeft rust. U kunt zich richten op uw herstel, en LetselVerhalen verzorgt voor u het gehele juridische en financiële traject. Uw eigen contactpersoon houdt u doorlopend op de hoogte.

Buiten de openingstijden stuur je een mail naar info@letselverhalen.nl. We nemen de eerstvolgende werkdag contact met je op om je schadeclaim te bespreken.