Ilse Tuinenburg register expert personenschade LetselVerhalen

18 Januari, 2018 16:30

Geslaagd!

Ilse Tuinenburg is geslaagd voor de leergang middelzwaar letsel personenschade bij OSR opleidingen. Hiermee voldoet zij aan de voorwaarden om ingeschreven te worden als register expert personenschade.  Het Nivre Register van de branche “Personenschade” bestaat uit experts die het proces begeleiden van letsel- en overlijdensschade. Mensen raken gewond bij allerlei incidenten, zoals bijvoorbeeld verkeersongevallen, ongevallen op het werk en in de persoonlijke levenssfeer, fouten gemaakt tijdens een medische behandeling of door het gebruik van gebrekkige producten.

Indien de schade na een ongeval verhaalbaar is op een derde, kan men te maken krijgen met één of doorgaans twee experts (één namens de verzekeraar en één namens het slachtoffer). Het opgelopen letsel kan leiden tot beperkingen, waardoor sprake kan zijn van arbeidsongeschiktheid, beperkingen bij huishoudelijke taken of bij klussen in of rondom het huis. Dat kan leiden tot financieel nadeel, waarbij de schade niet altijd concreet is vast te stellen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld.

De NIVRE Register-Expert Personenschade is dé deskundige om het proces na een ongeval te begeleiden en de betrokken partijen te adviseren over de hoogte van de schadevergoeding. Dat vergt niet alleen goede kennis van wet- en regelgeving, maar ook goede contactuele eigenschappen en empathie. Het NIVRE vereist van de NIVRE Register-Experts binnen deze branche diverse vaktechnische opleidingen en seminars die een goede aanvulling zijn op de (hogere) opleiding en hun kennis scherp houdt. Het NIVRE besteedt naast de aandacht voor de (verzekerings)technische kennis en vaardigheid ook veel aandacht aan de communicatievaardigheid, de integriteit en het gedrag van de NIVRE Register-Experts. Een expert vormt tenslotte de spil in het schadeproces, dat snel en vakkundig behandeld dient te worden en het belang van partijen moet dienen.

Wij feliciteren Ilse en wensen haar veel succes toe !