Mijnletselverhaal.nl

Binnenkort ook jouw verhaal vertellen, en daardoor anderen kracht en inspiratie geven?

Je bent geconfronteerd met letselschade, bijvoorbeeld door een verkeersongeval, een medische fout, een misdrijf of een werkongeval. De blijvende of tijdelijke letselschade als gevolg daarvan heeft een grote impact op jou gehad, en zal dat misschien ook in de toekomst nog hebben. Ook voor jouw partner jouw kinderen verandert er veel. Daarnaast zijn er soms grote consequenties voor wonen, werken en leven.

Vele vragen komen op je af. Wat is mij overkomen? Hoe geef ik dat een plaats, en hoe kan ik nu verder? Zijn er misschien lotgenoten die hetzelfde hebben meegemaakt, en wat kan ik van hen leren?

Of je hebt na de confrontatie met letselschade de draad weer kunnen oppakken, opnieuw zicht gekregen op een voor jou betekenisvolle toekomst, en je wilt jouw verhaal delen met lotgenoten, om te laten zien dat er ook met en na letselschade toch weer perspectief kan zijn?

Op www.mijnletselverhaal.nl  vind je uiteenlopende verhalen en ervaringen van letselschadeslachtoffers. Zij vertellen wat hen is overkomen, en hoe zij erin zijn geslaagd om hun leven weer op te pakken. Dat je kunt ópleven na letselschade. Ieder verhaal wordt afgesloten met een bruikbare tip of advies om lotgenoten dat extra steuntje in de rug te geven.

Tijdens het seminar letselschade in het kader van Europese Dag van het Slachtoffer, werd de website gelanceerd door letselschadeslachtoffer Maatje Mangnus. Maatje's verhaal vormt het eerste letselverhaal op de website.