Auto ongeluk

Wanneer u slachtoffer bent geworden van een auto ongeluk kan er sprake zijn van verschillende soorten letsel. Zeker als u er zelf geen schuld aan heeft, is het altijd mogelijk de tegenpartij aansprakelijk te stellen voor de opgelopen schade aan uw voertuig, het lichamelijke letsel en de eventuele verdere financiële gevolgen van het auto-ongeval. Onze specialisten helpen u bij het verhalen van de toegebrachte letselschade.

Bel 076-2043188Mail ons

Aansprakelijkheid bij een auto ongeluk

Of u recht heeft op een letselschadevergoeding bij een ongeluk is afhankelijk van wie er aansprakelijk is. Het is daarom van groot belang dat duidelijk is dat u niet zelf de veroorzaker ervan bent. Situaties waarin dit het geval is, zijn bijvoorbeeld:

  • de tegenpartij negeerde een rood stoplicht
  • u kwam van rechts
  • u reed op een voorrangsweg

Om dit naderhand te kunnen aantonen, is het altijd verstandig om foto’s te nemen van de aanrijding, de schade aan uw voertuig en het letsel dat u zelf heeft opgelopen. Bij een ernstig auto ongeluk neemt de politie deze taak op zich. Overigens kan het ook zo zijn dat beide partijen aansprakelijkheid dragen. De schade wordt dan deels vergoed.

Auto ongeluk: schadevergoeding verzekering doorgaans ontoereikend

Bij één schuldige partij is deze verantwoordelijk voor het vergoeden van de aan u berokkende schade. Vaak is deze daarvoor verzekerd. Het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij na een auto ongeluk uitkeert, is meestal beperkt en dekt lang niet alle kosten die u als slachtoffer maakt. Om een vergoeding te ontvangen die de geleden schade grotendeels of geheel compenseert, is het daarom aan te raden een claim bij de aansprakelijke partij in te dienen. Daartoe kunt u de specialisten van LetselVerhalen inschakelen.

Materiële letselschadevergoeding na auto ongeluk

Bij een aanrijding tussen auto’s ontstaat er vrijwel altijd materiële letselschade. Onder deze term wordt alles geschaard dat in geld is uit te drukken. Het laten repareren van schade aan uw auto is het meest voor de hand liggende voorbeeld. Maar ook eventuele inkomstenderving en bijkomende indirecte kostenposten vallen daaronder. De materiële letselschade bij een auto ongeluk kan naast reparatiekosten bijvoorbeeld bestaan uit:

  • Zorgkosten en medische hulpmiddelen die niet door uw verzekering worden gedekt
  • Het eventueel aanpassen van uw woning
  • Kosten voor het moeten inhuren van huishoudelijke hulp
  • Kosten voor rechtsbijstand
  • Reis- en verblijfskosten die u naar aanleiding van het ongeluk moet maken
  • Annuleringskosten voor vakanties en andere reeds geplande activiteiten

Voor alle door het ongeval opgelopen financiële schade, is het mogelijk om een claim in te dienen bij de veroorzaker.

Auto ongeluk met immateriële letselschade

Naast materiële schade kunt u bij een auto ongeluk ook te maken krijgen met immateriële schade. Dit omvat alle schade die niet met nota’s, rekeningen en kassabonnen is aan te tonen. Letsel van immateriële aard heeft bijvoorbeeld betrekking op emotionele schade die u ervaart door pijn, lichamelijke gevolgen en afgenomen levensvreugde. Vanzelfsprekend moet dit letsel dan wel een direct verband hebben met het ongeluk waar u bij betrokken was. Een andere term voor een immateriële letselschadevergoeding is smartengeld.

Juridische hulp bij auto ongeluk

LetselVerhalen helpt u uw recht te halen wanneer u slachtoffer bent geworden van een auto ongeluk. U kunt bij ons terecht voor een gratis eerste gesprek. Aansluitend laten wij weten welke schadevergoeding u mag verwachten. In overleg met u besluiten we daarna of we een immateriële en/of materiële letselschadeclaim indienen.

076-2043188Info@letselverhalen.nl